Ofta får jag frågan om jag har kolvringar till en speciell moped eller MC scooter,
min naturliga motfråga brukar vara vad har cylindern för dimension? Är den borrad ?

Och svaret brukar vara ”det är NOG standard”.


När det gäller reservdelar räcker det svaret i det flest fall, men kolvringar utgör definitivt undantaget. De tätar i utrymmet mellan kolv och cylinder och här måste man veta exakt vad man behöver innan beställer.
Många veteranfordon har ett brokigt förflutet och kan ha en motor som blivit omborrad eller blivit ombyggd inte en utan flera gånger.’
Dessutom har vissa tvåhjulingar som e.x. Piaggio Ciao, levererats med två ”standardkolvar”, (38,2 och 38,4 mm).

Det räcker inte med att man ”NOG tror att det är en standardkolv”, man måste veta.

Så hur gör man då ?
Man tittar efter märkningar, står det något under sotet på kolvtoppen ? Där kan stå dimensionen ex 54,2 38,2 eller som i Piaggios fall, texten 1M, 2M, 3M som indikerar vilken överdimension som kolven har.
Sedan tar man fram skjutmåttet och mäter diametern på Cylinderfoten, där finns måttet på den kolv eller kolvring du behöver. ( att mäta kolven ger en indikation på vad du har, inte vad du behöver ha )

Mät cylinderfotenMät cylinderfoten


Om världen hade varit perfekt hade vi varit klara nu, men tyvärr så finns det många tillverkare av kolvar och kolvringar och de har naturligtvis sina egna sätt att tillverka delarna.

Gol och MeteorGol och Meteor kan sitta i din Gilera


Styrstiftet för kolvringarna kan sitta monterade på olika sätt, tjocklek och profil på ringarna kan variera från tillverkare till tillverkare.

Olika profil och plats för styrstift ställer till det

Samma dimension men olika profil och plats för styrstift ställer till det


Man kan hoppas på att hitta tillverkaren genom att titta efter namn eller logotyp inuti kolven, säkrast är att ta fram skjutmåttet och mäta bredd och djup på kolvringsspåren i kolven.

Och till slut när de nya kolvringarna äntligen är på plats. Testa att de verkligen passar i cylindern innan du provar att montera dem på din hoj. Det sparar garanterat massor av tid.
Det gap som uppstår när man stoppar ned en kolvring i en cylinder ska vara c.a. en tiondels millimeter gap per tum cylinderdiameter. På mopeder innebär det att man rekommenderar 0,15 mm gap när man har en cylinderdiameter på 38-40 mm. På en 125 cc Vespa bör kolvringsgapet ligga på strax över 0,2 mm.

Testa de nya kolvringarna innan montering på kolven

Testa de nya kolvringarna innan montering på kolven

Så om man är osäker, hur löser man detta på enklast sätt?

Svar : Man köper en ny kolv komplett med kolvringar som passar, prisskillnaden kan i många fall uppväga tidsåtgången och osäkerheten med att beställa eftermarknadsringar.